Ngũ Phương Ngũ Trí Như Lai – Thích Tâm Mãn Họa

Ngũ Phương Như Lai tương ưng với Ngũ Trí trong Phật Giáo, trong quá trình tu tập để trở thành bậc thánh thì hành giả xuất gia phải tu tập chuyển thức thành trí, ttức là chuyển phàm thành thánh. Trong Đàn Tràng Chẩn Tế Ngũ Phương Như Lai được thiết trí theo đồ hình Mạn Đà La, Đông Nam Tây Bắc và ở giữa là Trung Ương Phật, ngũ phương còn tương ưng với ngũ sắc.

Dưới đây là bộ tranh Ngũ Phương Phật do T.T Thích Tâm Mãn họa.

Đông Phương Thế Giới A Súc Phật

Nam Phương Thế Giới Bảo Sanh Phật

Tây Phương Thế Giới Di Đà Phật

Bắc Phương Thế Giới Thành Tựu Phật

Trung Ương Thế Giới Tỳ Lô Phật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.

Menu